Aparthotel Římská 14

GDPR

Úvod / GDPR

I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

 1. Na této stránce (www.rimska14.com) probíhá zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).  
 2. Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR je společnost Římská 14 s.r.o., sídlem: Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 11911875 (dále jen „Správce“)Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Kontaktní údaje Správce jsou následující: 

      Adresa: Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 110 00 Praha 

      E-mail: info@rimska14.com

      Telefon: +420608267440 

 

 

II. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce zpracovává a uchovává osobní údaje na následujících právních základech 

          a.   Splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a Vámi ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. bNařízení GDPR 

          b.  Souhlas dávaný tímto Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR pro marketingové účely. 

      2. Správce zpracovává a uchovává osobní údaje za následujícími účely 

          a.  Uzavření a plnění smlouvy o poskytování ubytovacích služeb mezi Správcem a Vámi 

          b.  Zasílání obchodních sdělení a konání dalších marketingových aktivit 

 

       Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR. 

 

      3. Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: 

     Jméno a příjmení 

     Telefonní číslo 

     E-mailová adresa 

     Adresa bydliště 

 

     4. Správce dále zpracovává osobní údaje v podobě tzv. souborů cookies. Jedná se o malé textové soubory, které ukládá váš prohlížeč při procházení webových stránek. Prostřednictvím vhodného nastavení internetového prohlížeče můžete ukládání těchto souborů zamezit, avšak některé funkce webové stránky, pro které jsou cookies nezbytné, nemusí v takovém případě být k dispozici. Používáním webu souhlasíte s používáním zmíněné technologie.  

    5. Nemáte povinnost osobní údaje Správci poskytnout. Platí však, že neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost splnění smlouvy a poskytnutí služeb ze strany Správce. To se týká zejména osobních a identifikačních údajů požadovaných na základě právního účelu splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem, vyžadovaných v rámci rezervace ubytování. 

 

    6. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je z Vaší strany dobrovolný. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný Správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: prostřednictvím elektronické pošty na  info@rimska14.com  nebo kliknutím na aktivní odkaz, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení. 

 

III.  DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 1. Osobní údaje poskytnuté na právním základě Splnění smlouvy budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv, povinností a uplatňování nároků vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem.
 2. Osobní údaje poskytnuté na základě marketingového souhlasu budou Správcem zpracovávány a uchovávány, dokud nebude tento souhlas odvolán, nejdéle však po dobu 5 let. 

 

IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Osobní údaje poskytnuté na právním základě splnění smlouvy budou uchovávány a zpracovávány společností Previo s.r.o., která poskytuje technické řešení rezervačního systému. Společnost Previo s.r.o. se zavazuje, že tyto údaje nebude poskytovat žádnému dalšímu subjektu, že bude tyto zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu a pouze v nezbytně nutném rozsahu. 
 2.  Osobní údaje poskytnuté na právním základě marketingového souhlasu budou poskytovány vybraným třetím stranám zajišťujícím marketingové služby. 

 

 V. VAŠE PRÁVA

 

 1. V souladu s Nařízením GDPR disponujete ve vztahu ke Správci následujícími právy: 

                  a. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

                  b. Právo na přístup ke shromážděným osobním údajům a právo na přenositelnost těchto osobních údajů  

                  c. Právo na výmaz osobních údajů 

                  d. Právo na opravu osobních údajůpopřípadě omezení zpracování 

                  e. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

        2. Správce se zavazuje při vznesení nároků vyplývajících z Vašich práv tyto nároky bezodkladně vyřídit. 

 

        3. V případě, že nabudete dojmu, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení GDPR můžete se se stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajůPplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz. 

 

        4. Shromažďování osobních údajů v podobě cookies je možné zabránit vhodným nastavením internetového prohlížeče. Uživatel ale v takovém případě bere na vědomí, že některé funkce webové stránky, které jsou na poskytnutí příslušných osobních údajů přímo závislé, nemusí být bez poskytnutí těchto osobních údajů dostupné.   

 

 VI. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

 

 1. Správce se tímto zavazuje, že přijal veškerá nezbytná bezpečnostní technická i organizační opatření zajišťující naprostou ochranu uchovávaných osobních údajů.
 2. Správce se tímto zavazuje, že k uchovávaným osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 1. Tato verze podmínek je platná k 15. 7. 2021
 2. Správce si vyhrazuje právo tyto podmínky podle potřeby měnit. Osoby, které poskytly souhlas se zpracováním osobních údajů, budou o případných změnách informovány na uvedenou e-mailovou adresu. 

 

Vyberte si ubytování na Římské 14

Rezervace Vám zabere jen pár minut